Oferta MARK S.C.

inwestycje budowlane

 • przygotowanie dokumentacji technicznej;
 • kompleksowa pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnej;
 • pomoc merytoryczna w zakresie projektów oraz finansowania inwestycji;
 • kosztorysowanie inwestycji budowlanych;
 • prace ogólnobudowlane, w tym m.in. konstrukcyjne, wykończeniowe;
 • adaptacja lokali w budynkach istniejących.

instalacja sanitarne

 • instalacja klimatyzacji i wentylacji;
 • instalacja centralnego ogrzewania, kotłownie;
 • instalacje wodne;
 • instalacje kanalizacyjne;
 • instalacje gazowe.

instalacje elektryczne

 • instalacje elektryczne;
 • instalacje oświetlenia;
 • instalacje zasilania rezerwowego (agregaty);
 • instalacje odgromowe;
 • instalacje sygnalizacji pożaru SAP;
 • instalacje sieci strukturalnych;
 • instalacje telewizji przemysłowej CCTV;
 • instalacje sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
 • prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia;
 • instalacje automatyki budynków BMS, EIB;
 • linie kablowe niskiego napięcia NN;
 • instalacje oświetlenia ulicznego.